Scroll to top
de en sk

Hliníkové konštrukcie

Dodávame a montujeme hliníkové konštrukcie firmy Schueco ( SRN ) popredného svetového výrobcu hliníkových systémov. Všetky systémové riešenia sú pred zahájením výroby podrobené náročným skúšobným procesom, ktoré dávajú záruku, že hotové výrobky budú na špičkovej úrovni, schopné dlhodobej bezproblémovej prevádzky. Pre konečnú kvalitu zhotoveného diela je rozhodujúca nielen kvalita výrobku, ale aj jeho zabudovania do konštrukcie. Sme držiteľom certifikátu 100% poctivá montáž.

Výhody hliníkových konštrukcií 

 • vysoká životnosť
 • nehorľavosť
 • pevnosť
 • výborné tepelno-izolačné zvukovo – izolačné  vlastnosti
 • odolnosť voči poveternostným podmienkam 
 • vysoká estetická hodnota

Hliníkové výplne otvorov 

 • Okná ( otváravé, sklopné, sklopno – otváravé, kyvné, výsuvné, posuvné )
 • Dvere ( otváravé, posuvné, zdvižno – posuvné, sklopno – posuvné ) 
 • Pevné presklenia
 • Protipožiarne uzávery

Zimné záhrady

Zimná záhrada vytvára vo Vašom dome nový plnohodnotný obytný priestor,  ktorý  môže byť   podľa  účelu  využitia  riešený ako  vykurovaný alebo nevykurovaný. V prípade vykurovaných priestorov zabezpečujeme zimné záhrady z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom, ktorý spĺňa všetky požiadavky tepelno-technických noriem pre obytné priestory.

Svetlíky

Svetlíky slúžia   k priamemu osvetleniu a odvetraniu priemyselných hál, administratívnych, občianskych a bytových stavieb, chát a pod. Sú vhodné pre všetky typy plochých striech a striech s malým spádom.

Presklené AL fasády

Fasáda budovy je hlavným výrazovým prostriedkom budovy a súčasne musí spĺňať vysoké nároky na ochranu pred poveternostnými vplyvmi a zabezpečovať tepelno – technické parametre budovy.
 
Fasády môžu byť riešené : 
 • stĺpiko-priečkové 
 • pološtrukturálne
 • štrukturálne
 • nasadzovacie

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.